آراد برندینگ
خانه / سازه بتنی / سازمان دادن کارگاه قالب بندی

سازمان دادن کارگاه قالب بندی

پایداری از مهمترین خصوصیاتی است که باید در قالب بندی رعایت شود.
کافی نبودن مهار بندی پایه ها و یا مهار بندی افقی سکوها عدم تنظیم تعادل افقی بتن ریزی که منجر به پر شدن یک قسمت از قالب وخالی ماندن قسمت دیگر میشود.

کف نامناسب در زیر قالب شالوده و یا زیر پایه ‌ها، عدم حضور کارگران ماهر، خوب
نبستن قطعات قالب به یکدیگر، در نظر نگرفتن بارهای زنده و مرده وارده به قالبها و
لغزش لایه خاک مجاور قالب و غیره می‌ توانند باعث خرابی قالبها گردند.

منظور از سازمان
دادن کارگاه قالب بندی این است که فضا و امکانات لازم برای ساخت ، نصب ، باز کردن
، تمیز و آماده کردن قالب های مصرف شده برای کاربرد مجدد ، تعمیر و رفع نقائص آنها
در صورت لزوم چنان فراهم گردند که بتوان به همان ترتیب که در برنامه پیش بینی شده
به زدن داربست و بستن قالب و باز کردن آن مبادرت نمود .

برای تامین این
نظر باید :

– مصالح قالب و
داربست به میزان کافی تدارک و درمحلی مناسب در کارگاه یا خارج از کارگاه در نزدیکی
محل ساخت قالب انبار گردند .

– محل و فضای
مناسب برای ساخت قالب تامین شده و تجهیزات لازم برای ساخت در آنجا مستقر شوند .

– انبار مناسبی
برای قالب های ساخته شده در نظر گرفته شود به طوری که بتوان در آنجا قالب ها را در
شرایط مناسب و قابل دسترسی انبار نمود .

– وسایل ، لوازم
و تجهیزات برای حمل ، نصب و باز کردن قالب ها ، متناسب با نوع و ابعاد قطعات قالب
پیش بینی و تهیه شده و به کارگاه آورده شوند .

– فضای مناسب در
کارگاه برای انبار کردن قالب های کارکرده اختصاص یافته و در جنب آن ، محل و
تجهیزات مناسب برای نظافت قالب ها و آماده کردن آنها برای کاربرد مجدد و تعمیر و
رفع نقص آنها در صورت لزوم مهیا گردند .

– محل مناسبی به
انبار کردن قالب های مستعمل و خارج از رده اختصاص داده شود .

– افراد لازم
برای به گردش در آوردن کارگاه قالب بندی به کار گمارده شوند و پیش بینی های لازم
برای اداره امور مربوط به آنان در کارگاه به عمل آیند .

آنچه تا اینجا
بیان گردید مربوط به قالب بنده متعارف است . در صورت استقاده از قالب های خاص نظیر
قالب های لغزان و رونده علاوه بر موارد فوق باید لوازم ، وسایل ، تجهیزات ، ماشین
آلات و نیروی انسانی مناسب برای ساخت ، راه اندازی و بهره برداری از قالب های
مزبور فراهم گردند.


د.

مطلب پیشنهادی

سازه بتنی بهتر است یا فولادی؟

وقتی صحبت از مصالح باشد، هر سازه‌ای متشکل از فولاد و بتن است! بنابراین اگر شنیدید که سازه‌ای را بتنی می­ گویند منظور اسکلت اصلی سازه است که از مصالح بتن مسلح ساخته‌شده یا اصطلاحاً بتن آرمه است. همین‌طور سازه فولادی، سازه‌ای است با اسکلت اصلی از جنس فولاد.

دیدگاهتان را بنویسید

آراد برندینگ